Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies. Zamknij

Agent firmy inwestycyjnej

Getin Noble Bank S.A. jest agentem Noble Securities Dom Maklerski

Getin Noble Bank SA jest agentem Noble Securities SA: Noble Securities SA jest domem maklerskim działającym na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Getin Noble Bank SA jest podmiotem wpisanym na listę agentów firm inwestycyjnych, prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego.Doradcy Getin Noble Bank SA posiadają stosowne upoważnienie do stałego wykonywania w imieniu i na rachunek Noble Securities SA niżej wymienionych czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez Noble Securities SA:

1) udzielaniu osobom zainteresowanym informacji o produktach i usługach Domu Maklerskiego,
2) doradzaniu osobom zainteresowanym w zakresie usług Domu Maklerskiego,
3) zawieraniu umów o świadczenie usług maklerskich oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pienieżnego i ich przekazywaniu do Domu Maklerskiego,
4) przyjmowaniu i przekazywaniu do Domu Maklerskiego zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
5) przyjmowaniu i przekazywaniu do Domu Maklerskiego zapisów na akcje nowych emisji, na które zapisy są przyjmowane przez Dom Maklerski,
6) przyjmowaniu i przekazywaniu do Domu Maklerskiego dyspozycji przelewu środków pienieżnych z rachunków pieniężnych prowadzonych przez Dom Maklerski na inne rachunki Klienta,
7) odbieraniu oświadczeń woli i wiedzy dla Domu Maklerskiego i ich przekazywaniu do Domu Maklerskiego,
8) przyjmowaniu oświadczeń Klientów dotyczących wypowiedzenia umowy z Domem Maklerskim lub zamknięcia rachunku inwestycyjnego, prowadzonego na podstawie tej umowy oraz ich przekazywaniu do Domu Maklerskiego,
9) przyjmowaniu oświadczeń Klientów dotyczących udzielenia, zmiany lub odwołania pełnomocnictw do dysponowania rachunkami inwestycyjnymi, prowadzonymi na podstawie umowy z Domem Maklerskim oraz ich przekazywaniu do Domu Maklerskiego,
10) przyjmowaniu oświadczeń Klientów i dokumentów dotyczących zmiany danych Klienta oraz ich przekazywaniu do Domu Maklerskiego,
11) przyjmowaniu od Klientów zleceń oraz dyspozycji dotyczących produktów i usług Domu Maklerskiego oraz ich przekazywaniu do Domu Maklerskiego,
12) archiwizowaniu dokumentacji związanej z wykonywaniem Umowy, w taki spsosób, aby była ona zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych,
13) wykonywaniu innych czynności wynikających z umowy zawartej przez Dom Maklerski, na podstawie której Dom Maklerski przekaże Agentowi wykonywanie innych czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez Dom Maklerski,
14) pozyskiwaniu i udzielanie informacji o instrumentach finansowych lub środkach pieniężnych zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym Klienta Domu Maklerskiego, o ile Klient ten udzielił pracownikowi Agenta odpowiedniego pełnomocnictwa, lub pozyskiwania i udzielania informacji o aktywach (w tym historycznych) i danych Klienta i innych informacjach znajdujących się w Domu Maklerskim, o ile Klient ten udzielił Agentowi odpowiedniego pełnomocnictwa.
15) wysyłaniu klientom Agenta, informacji handlowych drogą mailową o produktach i usługach Domu Maklerskiego, na adresy mailowe klientów Agenta, udostępnione Agentowi przez klientów; każdorazowa wysyłka takiej informacji drogą mailową zostanie poprzedzona wspólnymi ustaleniami Domu Maklerskiego i Agenta dotyczącymi treści informacji handlowej, terminu jej wysłania oraz określenia grupy klientów Agenta, do których zostanie wysłana,
16) polecaniu klientom Agenta, niebędącymi spółkami zależnymi lub spółkami powiązanymi z Panem dr Leszkiem Czarneckim (pośrednio i bezpośrednio), będącymi potencjalnymi emitentami akcji lub obligacji, Domu Maklerskiego jako podmiotu świadczącego usługi oferowania papierów wartościowych
 

 

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039. Getin Noble Bank S.A. jest podmiotem wpisanym na listę agentów firm inwestycyjnych, prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego.
W razie pytań prosimy o kontakt z Infoliniią Banku pod numerem telefonu: 22 203 03 03.