Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies. Zamknij

Lokaty Inwestycyjne

Lokaty inwestycyjne są nowoczesnymi produktami strukturyzowanymi, łączącymi elementy terminowej lokaty oszczędnościowej z transakcją w instrument bazowy. Główną zaletą Lokat inwestycyjnych jest możliwość uzyskania oprocentowania znacznie wyższego niż na standardowym depozycie terminowym

Instrumentem bazowym, będzie opcja walutowa dla najpopularniejszych par walutowych, takich jak np. EUR/USD, EUR/PLN, USD/PLN, GBP/PLN, CHF/PLN. Strategie inwestycyjne będą zmieniać się w zależności od sytuacji rynkowej i mogą zakładać wszystkie scenariusze, czyli osłabienie, umocnienie, bądź stabilizację danej waluty

Parametry Lokaty inwestycyjnej dla konkretnej subskrypcji będą znane przed jej uruchomieniem i zostaną zapisane w Karcie Lokaty inwestycyjnej.

Podsumowując do najważniejszych zalet produktu można zaliczyć:

 • Możliwość osiągnięcia wyższego oprocentowania zainwestowanych środków niż na tradycyjnych lokatach bankowych;
 • Transparentna konstrukcja produktu;
 • Gwarancja kapitału: Bank, z zastrzeżeniem ryzyka kredytowego, gwarantuje zwrot 100% wartości Kwoty lokaty na koniec okresu trwania Lokaty inwestycyjnej z zastrzeżeniem, że w przypadku złożenia Dyspozycji zerwania Lokaty inwestycyjnej przed jej zakończeniem zostanie pobrana Opłata za wycofanie środków;
 • Możliwość inwestowania na krótki okres (do 12 miesięcy);
 • Brak opłaty wstępnej.

Informacja o ryzyku inwestycyjnym

Wybór Lokaty inwestycyjnej, czyli produktu strukturyzowanego, którego zysk uzależniony jest od instrumentu pochodnego, wiąże się w szczególności z:

 • ryzykiem inflacyjnym, czyli ryzykiem związanym z nieprzewidywalnymi ruchami cen w całej gospodarce i wywieraniem przez nie wpływu na wartość inwestycji lub produktu,
 • ryzykiem stopy procentowej, czyli ryzykiem wahań rynkowych indeksów stopy procentowej (np. LIBOR, WIBOR), które mogą niekorzystnie wpływać na bieżącą wartość instrumentu pochodnego,
 • ryzykiem walutowym, występującym w przypadku inwestycji w obcej walucie i związanym z niepewnością co do kursu waluty, w której indeksowana jest inwestycja, po jakim nastąpi w przyszłości wymiana waluty obcej na krajową. Efektem nieuwzględnienia tego ryzyka może być błędna ocena inwestycji w zakresie rentowności,
 • ryzykiem rynkowym, czyli nieprzewidywalnością indeksów rynkowych, obejmujących cały rynek lub jego fragmenty (branże),
 • ryzykiem politycznym, czyli ryzykiem wahań stopy zwrotów na inwestycjach wywołanym regulacjami prawnymi i innymi instrumentami sterowania gospodarką przez państwo, które mają podłoże polityczne,
 • ryzykiem kredytowym Getin Noble Bank S.A., w związku z którym posiadacz lokaty w przypadku braku wypłacalności Banku otrzyma należne mu środki z tytułu lokaty, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami gwarantowania środków przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny,,
 • ryzykiem prawnym, czyli  ryzykiem  wynikającym z możliwości zaistnienia niekorzystnych regulacji prawnych w danym kraju lub na świecie w szczególności w zakresie podatków, cel, akcyzy, koncesji, pozwoleń, norm technicznych oraz innych regulacji odnośnie prowadzenia działalności gospodarczej.

Aktualnie Bank nie prowadzi subskrypcji Lokaty inwestycyjnej.